یو پی اس چند شکل دارد؟

سیستم های یو پی اس در اشکال مختلف و اندازه های مختلف آمده است. با این حال، دو شکل رایج ترین تاور و رک مونت

 

یو پی اس تاور Tower model

مدل برج ایستاده بر روی زمین یا روی میز / قفسه، و به طور معمول در ایستگاه های کاری شبکه و یا برنامه های کاربردی کامپیوتر رومیزی استفاده می شود.

 

یو پی اس رک مونت Rack-mount model

رک مدل را می توان در استاندارد ۱۹ “نرده دندانه دار نصب شده و می تواند در هر نقطه از ۱تا ۱۲U (فضای قفسه) نیاز دارد. آنها معمولا در سرور و برنامه های کاربردی شبکه مورد استفاده قرارمیگرند.

دیدگاه