نکات مهم و کلیدی در ارتباط با محل نصب یو پی اس

محل نصب یو پی اس می بایست تمیز و عاری ازگرد و غبار باشد . از آنجایی که کانکتورهای الکتریکی بکار رفته در دستگاههای یو پی اس UPS و ادوات الکترو مکانیک نظیر فن وبردهای الکترونیکی و کلیدهای گردان و… نسبت به گرد و غبار حساس هستند می بایست محل نصب عاری از گرد

و غبار باشد . همچنین این گرد و غبار پس از قرار گرفتن برروی ادوات قدرت از تبادل حرارتی آنها کاسته ودر نتیجه طول عمر دستگاه یو پی اس را کاهش خواهد داد.

بهتر واصولی است که یو پی اس UPS را در محل کاملاً افقی وهم سطح قرار گیرد . همچنین از استحکام مکانیکی محل نصب یو پی اسUPS و عدم احتمال سقوط وریزش آب آن اطمینان حاصل کنید .

درطراف دستگاه یو پی اس UPS ، سوراخهایی جهت تهویه هوا وجود دارد بنایراین می بایست حداقل فاصله ادوات مجاور برای دستگاههای تا ۶KVA ، ۲۵cm و برای دستگاههای با توان بین ۶KVA تا ۳۰ KVA ، ۵۰cm و برای دستگاههای بزرگتر ۱۰۰cm در نظر گرفته شود .

دستگاههای یو پی اس UPS را در محل های مرطوب یا محلی که احتمال ریختن مایعات برروی آن وجود دارد نصب نکنید .

دستگاههای یو پی اس در محلی نصب گردد که دمای محیط آن کمتر از C ْْ۴۰ و باتریها در محلی نصب شود که دمای محیط آن کمتر از C ْْ۳۰ باشد برای دستگاههای دارای باتری داخلی دمای محیط بایستی کمتراز C ْْ۳۰ باشد . در صورت عدم رعایت محدوده دمایی فوق عمر دستگاه و

باتری کاهش خواهد یافت.

 

اگر دستگاههای یو پی اس UPS در محیط دارای رطوبت انتقالی از زمین نصب میشود همچون مناطق شمالی و یا جنوبی کشور محل نصب دستگاه بایستی دارای ارتفاع حداقل ۲۰cm دارای پایه از سطح زمین باشد .

از قراردادن هر گونه اجسام بر روی دستگاههای یو پی اس UPS خودداری کنید . قراردادن اجسام خارجی ، تبادل حرارتی بین دستگاه یو پی اس UPS و محیط را کاهش و طول عمر دستگاه و باتری را کاهش خواهد داد .

سیم کشی دستگاههای مصرف کننده توسط افراد مجرب و بصورت جداگانه برای هر UPS انجام شود.

از آنجایی که داخل دستگاه یو پی اس UPS ولتاژهای مختلفی که برای انسان خطرناک هستند وجود دارد از باز کردن درب دستگاه جداً خودداری کنید و در صورت نیاز به سرویس با شرکت مربوطه و یا تعمیرکار مجرب دستگاه یو پی اس تماس بگیرید .

.۱۰دقت کنید به خروجی دستگاه یو پی اس UPS ، پرینتر لیزری ، پرینترهای سوزنی A3 ، کولر گازی ، پول شمار ، سماور یا کتری برقی و بصورت کلی دستگاههای دارای مصرف بالا وموتوردار وصل نشود .

.۱۱از دست زدن به فیوز و کلیدهای داخل تابلوی یو پی اس UPS خودداری کنید . دقت کنید درب تابلوی یو پی اس UPS همواره بسته و دسترسی به داخل تابلو فقط توسط افراد ماهر امکان پذیر باشد .

دیدگاه